Pobytový kurz Osobní a firemní kultura a Jak se chovat na trhu práce

Ve dnech 27.2. až  2.3. 2011 pro nás zrealizovalo pardubické TyfloCentrum pobytový kurz v Lubné, který se uskutečnil v rámci projektu OP LZZ. Ubytování i kurz samotný probíhal v malebných prostorách penzionu U Roušarů.

Čtyřdenní kurz byl rozdělený do dvou tematických částí. První nesl název “Osobní a firemní kultura“. Lektorka se zaměřila na oblast zlepšení dovedností týkající se prvního dojmu, vzhledu, chování a vystupování. Dozvěděli jsme se blíže o tvorbě osobního image.  Poznatky z teorie jsme si vyzkoušeli i v praxi, např. potrénovali komunikaci, řešení konfliktů, spolupráci v týmu při tvorbě vlastní firmy. Získali jsme také znalosti o firemní kultuře a využití propojení osobní a firemní kultury ke zvýšení šancí na trhu práce. Inspirativní pro nás byla možnost seznámit se blíže s literaturou související s náplní kurzu.

Navazující dvoudenní část kurzu s názvem „Jak se chovat na trhu práce“ byla zaměřená na zlepšení orientace na trhu práce. Seznámili jsme se se získáváním informací a způsoby jejich správného využití. Své znalosti jsme rozšířili o způsoby hledání zaměstnání, zlepšení psaní CV a motivačních dopisů. Vyzkoušeli jsme si přípravu na přijímací pohovor, následně zúročenou sebeprezentací před fiktivním zaměstnavatelem. Velmi přínosná byla pro zúčastněné také následná zpětná vazba zúčastněných, lektorů a zaměstnavatele. Díky ní jsme si uvědomili své klady i oblasti, na kterých potřebujeme zapracovat více (např. forma verbálního a neverbálního projevu). Možnost prezentovat sebe sama nás zase posunula o kus dál v uvědomění svých schopností a možností, v odvaze jít do dalších pohovorů s větší dávkou sebevědomí a odvahy, potrénovalo nás to v mluvení před více lidmi.

Kurz nás obohatil v nezbytných znalostech a dovednostech potřebných pro získání zaměstnání, ale také byl pro nás přínosem v osobním životě. A to jak pro ty, kteří jsou nezaměstnaní už notnou řádku let, tak rovněž i pro ty „pokročilejší“, co už mají větší zkušenosti na poli zaměstnávání.

Ubytování i stravu měli účastníci hrazenou z projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji“, financovaného z OP LZZ.

Milena Prskavcová, účastnice kurzu