Motivační dopis

Chcete se ucházet o novou práci? Máte již vytvořený strukturovaný životopis a nevíte, co dál? Právě teď nastala ta pravá chvíle k tvorbě motivačního dopisu. A víte, k čemu je takový motivační dopis vlastně dobrý a co všechno by měl obsahovat? Jestliže je vaše odpověď ne, pak následující řádky jsou právě pro vás. 

Co je to motivační dopis?

Průvodní neboli také motivační dopis je neodmyslitelnou součástí dobře zpracovaného strukturovaného životopisu. Na rozdíl od životopisu se v něm uvádí důvody, které vedly k rozhodnutí ucházet se právě o toto zaměstnání. Zatímco strukturovaný životopis by měl obsahovat jen fakta, průvodní dopis dává větší prostor do určité míry projevit i své osobní názory. Průvodní dopis slouží rovněž k tomu, aby si budoucí zaměstnavatel udělal určitý obrázek o projevu uchazeče.

Proč je průvodní dopis důležitý?

Váš životopis můžete samozřejmě zaslat i bez průvodního dopisu, ale životopis doplněný o kvalitní průvodní dopis zaujme personalistu mnohem více.
V životopise byste měli přehledně a stručně informovat o vašich faktech (znalosti, zkušenosti, dovednosti, praxe...), ovšem průvodní dopis sděluje, proč právě vy byste měli být tím ideálním člověkem na danou pozici ve firmě. Napíšete-li kvalitní průvodní dopis, vzbudíte u personalisty větší zájem. Cílem průvodního dopisu je tedy více zaujmout a jako u životopisu se nechat pozvat na úvodní pohovor.   

Do průvodního dopisu uvádíme věci, které se do životopisu nehodí. Cíle ve vašem profesním životě a čeho plánujete dosáhnout.

Tři druhy průvodních dopisů

Podle způsobu jakým hledáte práci, doporučujeme použít typ průvodního dopisu:

 1. Reakce na vypsané výběrové řízení.
  V inzertních novinách, na internetu, nebo nabídkou personální agentury jste se dozvěděli o pracovní pozici. Nyní víte, jakou pozici se firma chystá obsadit a znáte také její požadavky. V průvodním dopise byste měli sdělovat především váš zájem o konkrétní pozici s důvody, které personalistu utvrdí že právě vy jste ideálními kandidáty.
 2. Oslovujete více firem, ve kterých byste měl zájem pracovat (na slepo).
  Nevíte, zda firmy, které oslovujete, mají zájem o nové zaměstnance, ovšem Vy si myslíte, že máte co nabídnout, tedy proč to nezkusit. Do průvodního dopisu tedy uveďte, jaký byste měli přínos pro firmu a představu, co byste chtěli dělat. Nezapomeňte požádat o osobní setkání ve firmě, třeba se trefíte do okamžiku, kdy firma zvažuje přijetí nového zaměstnance. Máte velice dobrou šanci na přijetí díky téměř žádné konkurenci mezi uchazeči.

     3. Máte důvěrné informace, že firma hledá člověka Vašich vlastností.
         Podobně jako v předchozím bodě vypište vaše cíle a možnosti. Zároveň můžete            uvést,  že víte o volné pozici a chcete se tedy o tuto pozici ucházet.

 Jak napsat motivační dopis (náležitosti motivačního dopisu)

 Možnosti, jak by měla kostra dopisu vypadat:

Naše adresa

Adresát 

Do levého horního roku nejdříve napíšeme svou adresu bez jména a pak teprve adresu zaměstnavatele.

Datum 

Datum se uvádí mezi adresy a je zarovnané doleva.

Oslovení 

Pro větší úspěšnost uveďte jméno personalisty, který má přijímání na starosti.

Nikdy nepoužívejte oslovení Vážení… (z tohoto oslovení je zřejmé, že neposíláte motivační dopis pouze na tuto nabídku práce)

Úvod (jeden odstavec) 

Vynechejte zdvořilostní fráze a ihned přejděte k věci. Personalisté nemají čas na "omáčku" ale zajímají je fakta, proč se na ně obracíte.

První věty by měly zaujmout čtenářovu pozornost.

Uveďte přesně, jaká pozice Vás zaujala a kde jste se o ní dozvěděli, o jakou práci se chcete přesně ucházet. Buďte konkrétní. 2 – 3 věty.  

Jádro sdělení (jeden až dva odstavce)

Jakou mám kvalifikaci a proč jsem vhodný uchazeč?

Nejdelší část. Zde uveďte, proč se o pozici ucházíte a proč právě Vás by měl zaměstnavatel přijmout. Napište, proč se na tuto pozici hodíte.  Nebojte se pochválit, máte-li za co.

Popište zde, v čem spočívala vaše pracovní náplň. Je možné zde uvést i vhodné příklady. Napište vaše dovednosti, které váš předchozí zaměstnavatel oceňoval, a také ty,  které se nyní vztahují k dané pozici. Popište, co můžete firmě nabídnout a udělat pro ni a raději se vyhněte části, ve které sdělujete, co od firmy očekáváte vy.

Závěr (jeden odstavec) 

Vyjádřete své přání o doplnění informací na osobní schůzce.  

Můžete projevit iniciativu a aktivnost tím, že uvedete, kdy budete zaměstnavatele znovu kontaktovat ohledně vyhodnocení Vaší žádosti. Ovšem pozor na přehnanou iniciativu!

Uveďte, jak a kdy Vás mohou kontaktovat.

Nezapomeňte poděkovat čtenáři za jeho čas.

Podpis 

 Napište své jméno, a pokud dopis posíláte poštou, vlastnoručně jej podepište

 Formální pravidla při psaní průvodního dopisu:

 • Ideální rozsah motivačního dopisu je  ½ stránky. Průvodní dopis směřujte vždy na konkrétní pozici - zaměstnání.
 • Průvodní dopis musí mít standardní formát obchodního dopisu.
 • Dopis adresujte konkrétnímu adresátovi - nejlépe člověku, který rozhoduje o Vámi  zvoleném cíli.
 • Neposílejte příliš mnoho dopisů naráz ve stejném sektoru - nepůsobí to důvěryhodně, pokud by se to mezi firmami rozkřiklo.

Rady a tipy:

 • Nepodceňujte váš motivační dopis, kvalitní motivační dopis jistě zaujme každého personalistu.
 • Vyvarujte se pravopisných chyb. Nejste-li si gramatikou jisti, raději si nechte dopis od někoho důvěryhodného zkontrolovat.
 • Pište stručně, konkrétně, ale buďte obsahově dokonalý. Přejděte hned k věci, „omáčka“ zaměstnavatele nezajímá.
 • Pište vždy jen jedním typem písma, jednou barvou a bez grafických efektů.
 • Můžete použít i odbornou terminologii, zaměstnavatel tak pozná, že se v oboru opravdu vyznáte.
 • Buďte originální a zajímaví, jen tak personalistu oslovíte.  
 • Snažte se zjistit jméno konkrétního personalisty a podle toho přizpůsobte oslovení. Motivační dopis je pak osobnější.
 • Věnujte dostatečnou pozornost tvorbě svého motivačního dopisu, personalista podle textu a zpracování pozná, zda o místo máte skutečný zájem.
 • Ujistěte se, že jméno personalisty či zaměstnavatele je napsáno správně.
 • Informace uvedené v motivačním dopise by neměly odporovat informacím v životopisu.

Vyhněte se následujícím chybám:

 • Nevkládejte žádné obrázky ani fotografie
 • Neuvádějte negativní informace
 • Informace uvedené v motivačním dopisu nesmí odporovat informacím v životopisu (oba dokumenty by se měly navzájem doplňovat)
 • Nekopírujte dopis z internetu, pouze se inspirujte
 • Nepoužívejte hovorová a vulgární slova
 • Nesnažte se být tím, kým nejste.