Rekvalifikace

V ČR působí několik specializovaných středisek zaměřených na rekvalifikaci osob se zrakovým postižením.

Tato specializovaná pracoviště se zaměřují především na zvýšování kvalifikace klientů  prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které zvyšují šance klienta na získání zajímavé profese.

Rekvalifikační centra tímto přispívají ke zvýšení celkové zaměstnanosti a zkvalitnění profesního i osobního života osob se zrakovým postižením.

REKVALIFIKAČNÍ CENTRA


DĚDINA obecně prospěšná společnost

Web: http://www.dedina.cz
Kurzy: Nevidomý a slabozraký masér, Práce s PC pro osoby v intelektuálních povoláních, Košíkářská výroba, Kartonážní výroba, Keramická výroba, Tkalcovská výroba.

Všechny kurzy jsou certifikovány organizací EU - IES, která vydává osvědčení s mezinárodní platností. Dědina o.p.s. je držitelem ratingu Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni.


Kontakt:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
Šmolíkova 866
161 00 Praha 6

Telefon: 235 301 194, 235 325 353


Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích

Web: http://www.uspchrlice.cz

Posláním ÚSP Brno - Chrlice je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) služeb lidem nad 18 let se zrakovým postižením (nevidomým, slabozrakým a se zbytky zraku), zrakovým a sluchovým postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a kteří jsou závislí na pomoci cizích osob. 

Kurzy: Obsluha PC

Kontakt:
ÚSP
Chrlické nám. 2
643 00 Brno

Telefon: 545 558 154, 545 558 167, 736 490 106


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

akreditovaný rekvalifikační kurz "Základy obsluhy osobního počítače pro zrakově postižené"

Web: http://www.centrumpronevidome.cz/cpi/rekvalifikacni-kurz-pc

Chaloupkova 7
612 00 Brno

Telefon: 541 240 421