Přijímací pohovor

Chystáte se na přijímací pohovor? Víte, co mu předchází? Jak se na pohovor připravit? Na co si dát pozor? Jakých nejčastějších chyb se uchazeči dopouštějí? Čtěte a dovíte se.

Než se vydáte na pohovor:

Přijímací pohovor nejčastěji vede zkušený personalista, majitel firmy, ředitel, psycholog atd. Personalista potřebuje získat co nejvíce informací, aby co nejlépe dokázal vybrat toho správného uchazeče o zaměstnání. Když si kupujeme například televizi, mobilní telefon, PC, tak potřebujeme získat co nejvíce informací, tedy k čemu a komu bude sloužit a co od daného zboží očekáváme. Zrovna tak si personalista vybírá toho nejvhodnějšího kandidáta na základě své intuice a svého osobního dojmu, proto je nutné takového člověka zaujmout a vysvětlit mu, že jste tou nejvhodnější osobou na místo, které chce obsadit. Proto je tedy nutné, pokud se chceme ucházet o nové zaměstnání, napsat strukturovaný životopis tak, aby zaujal a následně si domluvit schůzku.


Dalším krokem, který by měl následovat po odeslání životopisu nejlépe s průvodním dopisem, je domluvení osobního setkání se zaměstnavatelem. V případě že se vám nikdo delší dobu neozývá, může to mít hned několik důvodů:

 • Dopis nedošel.
 • Na místo se hlásí hodně uchazečů a zaměstnavatel nestíhá reagovat.
 • Na některé kontakty zaměstnavatel nereaguje.

Pokud vám nepřišla žádná odpověď, je tedy na vás, aby jste si skutečný stav ověřili nejlépe telefonicky. Ujasněte si, s kým budete mluvit, než zvednete telefonní sluchátko. Soustřeďte se na dojednání místa, času, data a osoby, se kterou budete jednat. Zeptejte se, co všechno si máte sebou přinést – fotografii, kopie diplomů, psací potřeby atd.

Jak se vhodně obléci

Muži klasický oblek s vhodnou košilí a s kravatou a klasickou obuví mohou být mokasíny. Vhodným oděvem ženy je kostým a obuví lodičky. Samozřejmostí je vše čisté a vyžehlené a boty vyčištěné.

Co s sebou, v čem si přinést své potřebné dokumenty a podklady? Na batůžky zapomeňte, ty nechte doma. Vhodný je kufřík a kožené desky. Nezapomeňte zápisník a psací potřeby. Vezměte si sebou jednu kopii životopisu případně potřebná osvědčení.


Průběh pohovoru
Jak na pohovor
Rozhovor je metodou, jak získat poznatky specifického druhu formou, a to formou dialogu. První pohovor nebývá delší než 30 – 45 minut. Pohovor většinou vede zaměstnanec personálního oddělení. Podmínkou úspěchu je udělat v relativně krátkém čase co nejlepší dojem na zcela cizího člověka, který vás vidí poprvé v životě.  Samotný pohovor může probíhat několika způsoby záleží na člověku, který ho vede.

Strukturovaný rozhovor – osoba, která rozhovor vede, má nachystané schéma, které se snaží dodržet a nevybočit z něj. Výhodou je, že mají všichni dotazovaní stejné šance. Nevýhodou je, že se dá méně využit individuálních odpovědí. Odpovědi se v průběhu rozhovoru zapisují. Vzhledem k tomu, že je dána přesná formulace otázek a jejich pořadí, není možné postupovat jinak.

Polostrukturovaný rozhovor – dotazující si stanoví a připraví otázky a cíle, tedy oblasti, o kterých se chce dozvědět co nejvíc, ale je zde možnost volné odpovědi.

Volný rozhovor – průběh rozhovoru je veden volně. Cílem rozhovoru je dozvědět se co nejvíce. Dotazující by měl mít v téhle oblasti hodně zkušeností, jinak se může forma rozhovoru stočit úplně někam jinam, než bylo původním  záměrem.

Rozhovor může vést personalista, ředitel, nebo třeba majitel firmy. Některé firmy využívají služeb personálních agentur, kde vedou pohovor vyškolení pracovníci nebo přímo psychologové.

Podle povahy člověka se můžeme setkat s několika typy rozhovorů:

Přátelský způsob rozhovoru – tázající je příjemný, forma dialogu je klidná, uchazeči se cítí uvolněně. Nevýhodou je, že uchazeči nemusejí odhadnout hranici a povídají věci, o kterých by měli raději mlčet. Největším prohřeškem jsou pomluvy a stížnosti na minulého zaměstnavatele. Nový potencionální zaměstnavatel nemá jistotu, že se o něm nebudete vyjadřovat stejně.

Mlčenlivý způsob rozhovoru – výhodou pro tázajícího je, že na sebe povíte i to, co nevíte, a na druhé straně se ukáže vaše reakce na stresové situace. Pokud se dostanete do takové situace, snažte se, aby jste nemluvili jen vy sami, zeptejte se co chce dotyčný slyšet, nebo poznamenejte, že vás zneklidňuje, když nevíte, zda se na někoho čeká, nebo už máte mluvit. Dobrou přípravou pro tento typ pohovoru je naučit se být zticha – i když se vám na začátku bude zdát nesmyslné. Po nějaké době tréninku budete naprosto klidní, pokud budete muset chvíli mlčet.

Agresivní styl rozhovoru – Tento způsob používají často muži, aniž by si to uvědomovali. Spočívá v kladení otázek s agresivním podtextem například: Neměníte zaměstnání nějak příliš často?  Máte problém s lidmi v zaměstnání, když tak často měníte zaměstnavatele? Obranou na tyto otázky je chvilka mlčení asi 15 vteřin a pak říci něco, co zní jako souhlas: „To je zajímavý pohled, tak jsem se nad tím nikdy nezamýšlel. Ale rád vám to samozřejmě vysvětlím… “a pak to vysvětlete například tím, že jste hledali potřebné zkušenosti apod.

Pohovor s komisí -   proti vám sedí skupina kompetentních lidí a kladou vám otázky. Tento způsob je velmi náročný na vaši pozornost, protože musíte být ve střehu celou dobu, kdežto druhá strana si vás podává od jednoho k druhému.

Skupinový rozhovor – je situace, kdy několik uchazečů řeší zadaný úkol, nebo se účastní skupinové diskuse.  Školení pracovníci, kteří vás sledují, hodnotí vaše reakce, všímají si smyslu pro spolupráci, umění věcně argumentovat, zvládat agresivní slovní potyčky, zaujmout vedoucí či podřízenou roli ve skupině apod.

 Na co se vás (ne)můžou ptát:

U přijímacího pohovoru se může zaměstnavatel ptát pouze na údaje potřebné k podpisu smlouvy. To je jméno, rodné číslo, adresa bydliště, číslo občanského průkazu, a to až při podpisu pracovní smlouvy. Samozřejmostí jsou otázky tykající se vašich znalostí, předchozí praxe a odborné způsobilosti. Na záležitosti tykající se vašich osobních plánů do budoucna, vaší národnosti, náboženského vyznání, politické zaměření by se ptát neměli.

Nejčastěji kladené otázky při výběrovém řízení:

 • Uveďte tři slova, která vás charakterizují? – bývá často součástí dotazníků
 • Co se vám v poslední době povedlo?
 • Co se vám nepovedlo?
 • Řekněte mi(nám) něco o sobě?
 • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
 • Máme mnoho zájemců o tuto pozici, proč bychom měli zaměstnat právě vás?
 • Co je pro vás důležitější, peníze nebo postavení?
 • Co byste rád dělal za deset let?
 • Na co jste nejvíce hrdý, co jste vykonal?
 • Jaké jsou vaše dlouhodobé plány?
 • Jak byste hodnotil současného nebo bývalého šéfa?
 • Popište vaše vzdělání?
 • Proč chcete pracovat právě u nás?
 • Jak byste nás porovnal s konkurencí?
 • Pracujete raději sám, nebo dáváte přednost týmové spolupráci?
 • Co je vaším životním cílem?
 • Jaké jsou vaše krátkodobé cíle?
 • Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?
 • Jaké typy jiných pracovních pozic jsou pro vás zajímavé?
 • Jste ochotný cestovat?
 • Co je vaší výhodou před konkurencí?
 • Co je pro vás největší životní hodnotou?
 • Čeho si nejvíce vážíte na lidech?
 • Co vás nejvíce motivuje?
 • Jak snášíte kritiku?

pro inspiraci: http://www.eurec-prace.cz/prijimaci-pohovor/text.html?id=17

Na co si dát u pohovoru pozor:

 • Verbální a neverbální komunikace, etika
 • Nikdy nekritizujte vašeho současného nebo posledního zaměstnavatele