Pobytový kurz v Lubné

Na přelomu února a března jsem se účastnila školení na téma osobní a firemní kultura a jak se chovat na trhu práce.

Jistě mně dáte za pravdu, že v dnešní době není opravdu jednoduché si najít práci. Je to velký problém zvláště pro nás zrakově postižené. Program byl opravdu nabytý. Přednášky se konaly od 8,15  a končili jsme kolem 18 hod. Naši lektoři byli však vynikající, takže nám čas rychle utíkal. Bylo velice dobré, že jsme si vždy po ukončení určitého tématu provedli i praktickou ukázku. Nebyla tedy nouze ani o legraci. Při firemní a osobní kultuře jsme se třeba přenesli do dětství, kdy jsme si nakreslili svoji nejmilejší postavičku z tohoto období a pak o ní něco řekli. Výkresy jsme pak měli vystavené po celou dobu kurzu. Také jsme vytvářeli velký firemní poutač na naše nové výrobky pro spotřebitelský trh.

A jak se chovat na trhu práce? Nyní už umím správně napsat třeba motivační dopis a životopis. Vím jak se chovat při výběrovém řízení. Vím, že nejlépe se shání práce pomocí takzvaného síťování. Hodně jsem se dozvěděla a spoustu nových a potřebných informací si zapamatovala. Jak je velmi důležité sebepoznání, abych lépe vycházela s jinými lidmi, více teď znám své schopnosti a možnosti uplatnění na trhu práce.

Ubytováni jsme byli v nádherném penzionu U Roušarů s vynikající domácí kuchyní. Ke zpříjemnění  pobytu také přispěli Radek Šmaha a Jana Štrochová, ti nám totiž nabídli  večerní masáže a toho téměř všichni využili.

Tento školicí kurs se mohl uskutečnit díky projektu komplexního programu podpory zaměstnávání osob zrakově postižených v Pardubickém kraji.

Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto přínosného školení.

                                           

                                            Spokojená účastnice kurzu.