O projektu

Tyto stránky vznikly v rámci projektů

"Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením"

v Olomouckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Ústeckém kraji a kraji Vysočina,

jehož cílem je zvýšit a udržet míru zaměstnanosti zrakově postižených a zlepšit připravenost zájemců pro volný trh práce.

naše zkušenosti a reference | co říká legislativa?