Závěrečná tisková zpráva

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. ukončuje ke dni 31.1. 2012 realizaci projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina“, registrační číslo: CZ.1.104/3.3.05/31.00227.

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
Nad Plovárnou 5
Jihlava 25. ledna 2012

ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. ukončuje ke dni 31.1. 2012 realizaci projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina“, registrační číslo: CZ.1.104/3.3.05/31.00227. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.  Realizace projektu byla zahájena dne 1. února 2010.  Díky vybraným klíčovým aktivitám se podařilo úspěšně podpořit celkem 44 osob s těžkým zrakovým postižením a celkem bylo rozdáno 135 osvědčení. Na trhu práce se díky tomuto projektu umístilo 8 osob se zrakovým postižením. Uživatelé projektu OP LZZ měli možnost projít motivačním programem, v jehož rámci se mohli účastnit Zážitkových seminářů. Také se mohli účastnit Přípravy na zaměstnání, kdy byla poskytována Diagnostika vlastních schopností a dovedností a Diagnostika připravenosti na výkon povolání.  Dále byla realizována Analýza pracovních míst, která je určena zaměstnavatelům. V rámci této aktivity byla zjišťována, na jakém místě by se mohl člověk se zrakovým postižením uplatnit a zda vůbec. Dále Přímá asistence, Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech, které zahrnovalo kurzy Sebereflexe a sebepoznání a komunikační dovednosti, kdy šlo především o zlepšení připravenosti uživatelů na hledání zaměstnání a zvýšení jejich šancí na získání práce. Dále tato aktivita zahrnovala kurz Jak se chovat na trhu práce, kurz Osobní a firemní kultury, kurz Pracovního práva a Intenzivní jazykový kurz. Další realizovanou aktivitou projektu OP LZZ bylo Vzdělávání zaměřené na zvýšení kvalifikace, které zahrnovalo Individuální kurz práce s PC, kurz Pracovník v sociálních službách a kurz Telemarketingu. V rámci tohoto kurzu měli klienti možnost se naučit základy telemarketingu, vedení telefonického rozhovoru, obchodní dovednosti, technologie, simulovaná cvičení, osobní profil operátora, atd. Projekt OP LZZ také zahrnoval aktivitu JobClub, která nabízela poradenství odborného instruktora, pravidelné krátké semináře, poradenství pro nečekané a krizové situace, internetové diskusní fórum a I-burzu práce. A v neposlední řadě probíhalo Tréninkové zaměstnání, jehož předmětem byl reálný pracovní úvazek v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. Klienty projektu byly osoby se zrakovým postižením, které mají trvalé bydliště na území kraje Vysočina. Věkové rozpětí zájemců o vstup do projektu byl od 18 do 65 let. Všechny nabízené aktivity byly pro klienty bezplatné a všem zájemcům byla nabízena bezplatná asistence.

Kamila Vondráková, DiS.

Ředitelka organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Manažerka projektu OP LZZ


Závěrečná tisková zpráva ve formátu *.doc ke stažení zde :

Tiskova_zprava.doc Tiskova_zprava.doc (242,50 KB)