Zážitkový seminář ze 3.března 2011, Jihlava

Ve čtvrtek 3.března 2011 proběhl Zážitkový seminář v prostorách pro realizaci projektu OP LZZ za přítomnosti zaměstnance pracovního úřadu Hany Matějíčkové a za přítomnosti zástupce firmy OVB Allfinanz, a.s. pana Bc. Václava Vítka.

Tématem byla pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání zrakově postižených pod vedením pí. Hany Matějíčkové. Bc. Václav Vítek představil klientům firmu a činnost OVB Allfinanz,a.s., dále  diskutoval s klienty nad možností pracovní příležitosti pro zrakově hendikepované ve společnosti OVB. Po této diskuzi bylo zcela zřejmé, že tato práce, za jistých podmínek, je vhodná pro zrakově hendikepované.

zazitkac3brezna.jpg