Zážitkový seminář, Hradec Králové

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. Vás srdečně zve na zážitkový seminář k projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Královéhradeckém kraji s názvem:Trh práce - od omezení k možnostem

 Kde:        Úřad práce Hradec Králové (prostory Job klubu) Wonkova 1142, Hradec   Králové

 Kdy:        20. dubna 2011

 Trvání:    9:00 – 13:00

Prostřednictvím semináře se dozvíte informace o probíhajícím projektu a jeho aktivitách, které jsou nabízeny zrakově postiženým zájemcům o pracovní uplatnění. Součástí programu bude beseda s hosty působícími v oblasti zaměstnanosti a povídání o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na závěr budete mít možnost si vyzkoušet modelové situace a přiblížit přijímací pohovor z pohledu zaměstnavatele.

Těšíme se na setkání!

Zájem o účast prosím potvrďte na níže uvedené kontakty. Kapacita omezena!                       

 

Mgr. Lucie Jurniklová

Tel:  495 523 729, 604 983 814

E-mail: jurniklova@tyflocentrum_cz