Tréninkové zaměstnávání, Hradec Králové

Tréninkové zaměstnání

 V souvislosti s projektem OP LLZ jsem se dozvěděla o tréninkovém zaměstnání.  A vzhledem k tomu, že jsem toho času neměla žádnou práci, tak jsem se o to začala zajímat.

Po konzultaci s ředitelkou TyfloCentra Dášou Balcarovou, co tato pracovní pozice bude obnášet a vyřízení potřebných písemností, jsem mohla nastoupit do tréninkového zaměstnání a nabýt tak nových zkušeností.  Mojí pracovní náplní je skenování tj. převádění tištěné podoby textu do podoby digitální. Dále nějaká administrativa a účast na aktivizačních činnostech jako je společné vaření, výlety, přednášky a objevování různých nových věcí. Hlavně skenování mě moc baví, protože moc ráda čtu a zároveň tím pomůžu lidem, kteří si nemohou běžný text přečíst. Ale i při společných aktivitách se něčemu novému naučím a hlavně jsem ráda za to, co můžeme všichni společně s klienty a pracovníky prožít, to je pro mě asi to nejdůležitější a nejcennější, co si odsud odnáším.  A závěrem bych chtěla ještě říci, že jsem ráda a mohla této možnosti tréninkového zaměstnání využít. A taky bych chtěla poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podílí a dali nám tu možnost takto pracovat a využít naše schopnosti a dovednosti.

 Eva Hánlová

pracovnice tréninkového zaměstnávání