TISKOVÁ ZPRÁVA regionální středisko Přerov: PROJEKT „Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“

TyfloCentrum v Přerově jako regionální středisko TyfloCentra Olomouc se věnuje podpoře zaměstnávání zrakově postižených lidí už od roku 2006. Tyto služby může provozovat pouze díky podpoře z různých grantů, projektů ať už z kraje nebo z Evropského sociálního fondu.

TyfloCentrum v Olomouci zahájilo projekt „Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“ v květnu v roce 2012 a to ve všech svých střediscích – v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Cílem bylo, poskytnout zrakově postiženým lidem komplexní podporu při hledání zaměstnání a také vytvořit nová pracovní místa pro zrakově postižené na trhu práce. Tento projekt nyní v dubnu 2014 končí.

Nové znalosti a dovednosti, které byly nabídnuty v rámci projektu, pomohly některým klientům rozšířit uplatnění na trhu práce a také získat vhodné uplatnění v rámci svého zrakového postižení.

Za celé období trvání projektu bylo z tohoto projektu podpořeno v rámci Přerova a okolí 11 zrakově postižených lidí.

Aktivity, které probíhaly v rámci projektu – účast:

Kurzy klíčových dovedností – 11klientů

Kurzy bezbariérového přístupu v IT oblasti – 1klient

Individuální profesní plánování, diagnostika a tvorba portfolia - 10 klientů

Aktivizace k hledání zaměstnání – exkurze, workshop – 8 klientů

Kvalifikace na operátory audio-přepisu – 1klientka

JK – 8 klientů

Asistence při hledání zaměstnání 11klientů

Aktivní prezentace před zaměstnavatelem 4 klienti

Obecně byly všechny aktivity konané v rámci projektu klienty hodnoceny velmi kladně, někteří získali zaměstnání na dobu určitou a někteří získali zaměstnání trvale. Účastí na různých kurzech a aktivitách rozšířili klienti své znalosti a dovednosti, měli možnost porovnat své možnosti s ostatními klienty.

V rámci tohoto projektu bylo zaměstnáno 6 zrakově postižených lidí všichni byli z Přerova a okolí.

Hodnocení projektových aktivit jednoho zrakově postiženého klienta /RS/:

„Jsem tady mezi lidmi, práce mě baví a jsem tady spokojený. Všechny akce, kterých jsem se v projektu zúčastnil, mi něco daly. Mám taky hodně nových známých.“

I po ukončení tohoto projektu pokračuje práce TyfloCentra se zrakově postiženými osobami, nadále se věnujeme podpoře zaměstnavatelnosti zrakově postižených osob, rozšiřování znalostí a dovedností klientů formou práce na PC, v JK psaní životopisů a motivačních dopisů. Dál se věnujeme jednání se zaměstnavateli, kteří jsou ochotní zaměstnávat OZP, dál pomáháme zrakově postiženým získat zaměstnání.

Mgr. Dagmar Staňková

regionální asistent TyfloCentra Olomouc,

středisko Přerov

tel. 730 870 766, 581 735 187

e-mail: stankova@tyflocentrum-ol_cz