TISKOVÁ ZPRÁVA regionální středisko Olomouc: CO NÁM PŘINESL PROJEKT ,,VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE V OLOMOUCKÉM KRAJI“.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. po dvou letech uzavírá projekt, který nabízel služby podporující zaměstnanost lidí se zrakovým postižením v Olomouckém kraji. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření komplexní podpory při hledání zaměstnání pro osoby se zrakovým postižením vedoucí k vytvoření konkrétních příležitostí na trhu práce. Tohoto cíle bylo dosahováno prostřednictvím individuálního profesního plánování, vzdělávání v oblasti informační techniky a klíčových dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce a nově také aktivní prezentací uchazečů o zaměstnání a spoluprací se zaměstnavateli na vytvoření nových pracovních míst.

Projekt byl realizován ve čtyřech regionálních střediscích v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Ve městě Olomouc se do projektu zapojilo 9 klientů, z toho 5 klientů získalo zaměstnání na zkrácený úvazek na přechodnou dobu 6 měsíců na nově vytvořených pracovních místech u zaměstnavatelů. Klienti našli zaměstnání u následujících zaměstnavatelů: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. v rámci doplňkové činnosti sociální firmy Ergones a Spektra, v.d.n. Z toho 4 klienti si zaměstnání udrželi i po skončení této doby a pracují u zaměstnavatelů i nadále buď na stejné pracovní pozici, nebo na základě zmapování jejich pracovních dovedností pracují u zaměstnavatelů na jiných vhodných pozicích.

Tento projekt úspěšně navázal na předchozí evropské projekty realizované v TyfloCentru Olomouc, o.p.s. a rozšířil tak nabídku aktivit regionálního střediska podpory zaměstnávání Olomouc. Rovněž sociální firma Ergones provozovaná TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. získala nové a zkušené zaměstnance z řad zrakově postižených. Účastníci projektu měli příležitost ukázat a využít své dovednosti a znalosti v praxi na nově vytvořených pracovních místech a rovněž šanci naučit se zase něco nového pro svůj další profesní a osobní rozvoj.

Cílové skupině zrakově postižených pomohl tento projekt ke zviditelnění problematiky zaměstnávání zrakově postižených. Rovněž i zaměstnavatelům, u nichž byla vytvořena nová pracovní místa, tato zkušenost jistě pomohla k překonání mnoha předsudků ohledně pracovního uplatnění zrakově postižených.

Mgr. Hana Křupalová

Sociální pracovník, TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

tel. 583 034 528

e-mail: olomouc@tyflocentrum-ol_cz