TISKOVÁ ZPRÁVA regionální středisko Prostějov: „PROJEKT VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE V OLOMOUCKÉM KRAJI“ V DUBNU KONČÍ

TyfloCentrum Olomouc , o.p.s. se podpoře zaměstnávání lidí se zrakovým postižením věnuje již od roku 2006.  V dubnu 2014 končí dvouletý projekt z Evropského sociálního fondu, jehož cílem byla komplexní podpora těchto lidí při hledání zaměstnání a vytvoření konkrétních pracovních míst. Jedním ze čtyř středisek, kde aktivity na podporu zaměstnávání probíhaly, bylo i regionální středisko TyfloCentra Olomouc o.p.s. v Prostějově na Kostelecké ul. č. 17.  

V období od května 2012 do dubna 2014 bylo podpořeno celkem 17 lidí se zrakovým postižením z Prostějova a okolí.

Probíhaly kurzy bezbariérového přístupu v IT oblasti, kterých se zúčastnilo 7 lidí, kurzy klíčových kompetencí navštívilo 7 lidí, možnosti jobclubu využilo 17 lidí, asistence u zaměstnavatele 16 lidí, o vytvoření profesního portfolia projevili zájem 3 lidé. Aktivně před zaměstnavatelem se prezentovalo 6 lidí.

Projekt pro mě osobně byl velkým přínosem, získal jsem nové znalosti, které mohu uplatnit na pracovním trhu. “ uvedl jeden z účastníků projektu Jakub Vevera.

 V rámci projektu vzniklo 5 pracovních míst. Z toho 4 byla obsazena uchazeči se zrakovým postižením z Prostějova, na 1 místo byla zaměstnavatelem vybrána uchazečka se zrakovým postižením z Přerova.

Zaměstnání se podařilo najít za celé období trvání projektu 6 lidem se zrakovým postižením.

 Bc. Zuzana Znojilová

Tel: 730 870 761

E-mail: znojilova@tyflocentrum-ol_cz