Pozvánka na aktivní prezentaci před zaměstnavatelem - Zuzana Znojilová

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na aktivní prezentaci před zaměstnavatelem Zuzana Znojilová, která se uskuteční v pátek 23. 11. 2012 od 12:30 hod. v prostorách klubovny TyfloCentra Olomouc, o.p.s., I.P. Pavlova 69, Olomouc.

Cílem prezentace je za podpory pracovníků TyfloCentra dát zájemcům o práci prostor  prezentovat své schopnosti a dovednosti před zaměstnavatelem, který již projevil zájem o vytvoření nových pracovních míst.

Setkání bude probíhat formou skupinových prezentací, kdy hlavními účastníky budou samotní uchazeči o pracovní pozice.

 Program:

  • Uchazeči, kteří mají zájem u zaměstnavatele pracovat, mají jedinečnou příležitost se  prezentovat mimo jiné i za pomoci vytvořených portfolií profesní dráhy (s využitím moderní techniky).
  • V rámci prezentace zaměstnavatel představí  jednotlivé nově vytvářené pracovní pozice.
  • Výběrový pohovor a praktický test.
  • Na základě prezentace budou zaměstnavatelem vybráni vhodní klienti na vytvořená pracovní místa (zaměstnavatel si vyhrazuje právo tuto informaci poskytnout  v termínu jím stanoveném).

 Pracovníci TyfloCentra Vám zajistí:

  • Přednáškový prostor vybaven data projektorem, PC, flipchartem
  • Poradenství v oblasti přípravy portfolií, vhodné prezentace.
  • Organizační zajištění prezentací (obsluha PC apod.)
  • Asistenci při samotných výstupech (obsluha techniky, doprovod apod.)

 NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S.