Pozvánka na aktivní prezentaci před zaměstnavatelem o.s.InternetPoradna.cz

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na aktivní prezentaci před zaměstnavatelem, která se uskuteční  v pondělí 4.3. 2013  od 9:30 hod. v prostorách občanského sdružení InternetPoradna.cz na ulici Wurmova 7, Olomouc.

Cílem prezentace je za podpory pracovníků TyfloCentra dát zájemcům o práci prostor  prezentovat své schopnosti a dovednosti před zaměstnavatelem, který již projevil zájem o vytvoření nových pracovních míst.

Setkání bude probíhat formou skupinové prezentace, kdy hlavními účastníky budou samotní uchazeči o pracovní pozice.

 Program:

  • Uchazeči, kteří mají zájem u zaměstnavatele pracovat, mají jedinečnou příležitost se  prezentovat mimo jiné i za pomoci vytvořených portfolií profesní dráhy (s využitím moderní techniky).
  • V rámci prezentace zaměstnavatel představí  jednotlivé nově vytvářené pracovní pozice.
  • Výběrový pohovor
  • Na základě prezentace budou zaměstnavatelem vybráni vhodní klienti na vytvořená pracovní místa (zaměstnavatel si vyhrazuje právo tuto informaci poskytnout  v termínu jím stanoveném).

 Pracovníci TyfloCentra Vám zajistí:

  • Přednáškový prostor vybaven data projektorem, PC, flipchartem
  • Poradenství v oblasti přípravy portfolií, vhodné prezentace.
  • Organizační zajištění prezentací (obsluha PC apod.)
  • Asistenci při samotných výstupech (obsluha techniky, doprovod apod.)

 NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S.