Pobytový kurz Sebereflexe a sebepoznání + Komunikační dovednosti

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. vás srdečně zve na pobytový kurz Sebereflexe a sebepoznání + Komunikační dovednosti

Datum konání:             9.5. – 13.5.2011

Místo konání:               Chata Neratov, Neratov v Orlických horách

 

Forma:                          

Prezenční, pobytový kurz (ubytování a strava jsou účastníkům hrazeny z projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji  financovaného z OP LZZ)

Cíle kurzu:                  

Zlepšení schopnosti reálného sebehodnocení, posílení sebedůvěry, prezentace vlastních silných stránek účastníků a vytvoření plánu kompenzace slabých stránek.

Zlepšení komunikačních dovedností, zejména pak prezentace, priorizace v komunikaci, strukturování a zacílení hovoru a vyjednávání a argumentace.

Kontakt: Bc. Zuzana Vodehnalová, tel.: + 420 466 500 615,

email: vodehnalova@tcpce_cz, www.tcpce.cz