Kurz Sebereflexe a sebepoznání, Olomouc

Pozvánka na kurz Sebereflexe a sebepoznání v Olomouci

 

 

 

Datum konání:   1. – 2. 3. 2011

Místo konání:    Hotel Sigma Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc, salónek K6

Forma:    Prezenční kurz (obědy a občerstvení jsou účastníkům hrazeny z projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji“ financovaného z OP LZZ)

Lektoři:     Vladimír Kňažko

Cíle kurzu:  Zlepšení schopnosti reálného sebehodnocení, posílení sebedůvěry, prezentace vlastních silných stránek účastníků a vytvoření plánu kompenzace slabých stránek. 

Kontakt: Mgr. Věra Bartošová, tel.: + 420 588 519 706

email: bartosova@tyflocentrum-ol_cz, www.tyflocentrum-ol.cz 

Program kurzu:

 1. 3. 2011

 

09:00 – 09:45                      Základní principy sebereflexe a sebepoznání

09:45 – 10:00                      Přestávka

10:00 – 11:30                      Nástroje sebereflexe a sebepoznání

11:30 – 11:45                      Přestávka

11:45 – 12:30                      Určování priorit

12:30 – 13:30                      Oběd

13:30 – 15:00                      Identifikace silných stránek účastníků I.

15:00 – 15:15                      Přestávka

15:15 – 16:45                      Identifikace silných stránek účastníků II.

 

2. 3. 2011

 

09:00 – 10:30                      Identifikace silných stránek účastníků III.

10:30 – 10:45                      Přestávka

10:45 – 11:30                      Identifikace silných stránek účastníků IV.

11:30 – 12:15                      Prezentace silných stránek

12:15 – 13:15                      Oběd

13:15 – 14:45                      Identifikace slabých stránek účastníků

14:45 – 15:00                      Přestávka

15:00 – 16:30                      Plán kompenzace slabých stránek