Kurz Pracovní právo, Pardubice

 Pozvánka na kurz Pracovní právo

 

Datum konání:             19. – 20. 4. 2011

Místo konání:               TyfloCentrum Pardubice, nábř. Závodu míru 1961, Pardubice

Forma:

Prezenční kurz (obědy a občerstvení je účastníkům hrazeno z projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji“ financovaného z OP LZZ)

Lektoři:                         Mgr. Markéta Pešťáková

Cíle kurzu:                  

Zlepšení znalostí v oblasti pracovního práva a souvisejících právních předpisů včetně aktivní politiky zaměstnanosti a výhod poskytovaných zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se ZP, příprava na podepsání pracovní smlouvy, poskytnutí právní poradny.

Kontakt: Bc. Zuzana Vodehnalová, tel.: + 420 466 500 615,

email: vodehnalova@tcpce.cz, www.tcpce.cz

 

Program kurzu:

19. 4. 2011

 

09:00 – 10:30                   Základní informace o Zákoníku práce a Zákonu o          zaměstnanosti

10:30 – 10:45                   Přestávka

10:45 – 12:15                   Jak pomoci sobě i zaměstnavateli I

12:15 – 13:15                   Oběd

13:15 – 14:45                   Vznik a zánik pracovně právního vztahu

14:45 – 15:00                   Přestávka

15:00 – 16:30                   Možná úskalí pracovněprávních vztahů, aneb na co si dát pozor I

 

 

20. 4. 2011

 

09:00 – 10:30                   Možná úskalí pracovněprávních vztahů, aneb na

                                           co si dát pozor II

10:30 – 10:45                  Přestávka

10:45 – 2:15                    Insolvence zaměstnavatele, pomáhající instituce a       

                                          podpůrný systém pro občany

12:15 – 13:15                 Oběd

13:15 – 14:00                 Sociální dávky a příspěvky I.

14:00 – 14:45                 Sociální dávky a příspěvky II.

 14:45 – 15:00                Přestávka

 15:00 –  6:30                 Poradna