Kurz Komunikačních dovedností, Prostějov

Pozvánka na kurz Komunikační dovednosti

Datum konání:           26. – 28. 4. 2011

Místo konání:             H CLUB – restaurant a penzion, Wolkerova 22, Prostějov, salónek v restauraci.

Forma:                        Prezenční kurz (obědy a občerstvení jsou účastníkům hrazeny z projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji“ financovaného z OP LZZ)

Lektoři:                       Vladimír Kňažko

Cíle kurzu:                  Zlepšení komunikačních dovedností, zejména pak prezentace, priorizace v komunikaci, strukturování a zacílení hovoru a vyjednávání a argumentace.

Kontakt: Věra Bartošová, tel.: + 420 588 519 706,

email: bartosova@tyflocentrum-ol_cz, www.tyflocentrum-ol.cz

Program kurzu:

26. 4. 2011

 

09:00 – 09:45                      Základní principy komunikace

09:45 – 10:00                      Přestávka

10:00 – 11:30                      Cíle rozhovoru a příprava na rozhovor

11:30 – 11:45                      Přestávka

11:45 – 12:30                      Struktura rozhovoru

12:30 – 13:30                      Oběd

13:30 – 15:00                      Nácviky strukturovaných typů rozhovorů I.

15:00 – 15:15                      Přestávka 

15:15 – 16:45                      Nácviky strukturovaných typů rozhovorů II.

 27. 4. 2011

09:00 – 09:45                      Desatero úspěšné prezentace

09:45 – 10:00                      Přestávka

10:00 – 12:15                      Nácviky prezentace a sebeprezentace I.

12:15 – 13:15                      Oběd

13:15 – 14:45                      Nácviky prezentace a sebeprezentace II.

14:45 – 15:00                      Přestávka

15:00 – 15:45                      Nácviky prezentace a sebeprezentace III.

15:45 – 16:30                      Definice vyjednávání

28. 4. 2011 

 

09:00 – 10:30                      Vyjednávání I.

10:30 – 10:45                      Přestávka

10:45 – 12:15                      Vyjednávání II.

12:15 – 13:15                      Oběd

13:15 – 14:00                      Vyjednávání III.

4:00 – 14:45                      Argumentace I.

14:45 – 15:00                      Přestávka

15:00 – 16:30                      Argumentace II.