Kurz Efektivní time management

Pozvánka na kurz Efektivní time management

Datum konání: 22. dubna 2013

Místo konání: Hotel Arigone, Univerzitní 20, Olomouc

Forma: Prezenční kurz (obědy a občerstvení jsou účastníkům hrazeny z projektu „Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“ financovaného z OP LZZ)

Lektoři: Jan Hausmann

Cíle kurzu: Zlepšení dovedností v oblasti efektivního plánování času, jak nakládat s volným časem, zvládání časové tísně, základů time managementu v zaměstnání.

Kontakt: Věra Bartošová, tel.: + 420 588 519 706, email: bartosova@tyflocentrum-ol_cz, www.tyflocentrum-ol.cz

 

Program kurzu:

22.4. 2013

09:00 – 10:30               Efektivní time management I

10:30 – 10:45               Přestávka

10:45 – 11:30               Efektivní time management II.

11:30 – 12:15               Zvládání časové tísně I.

12:15 – 13:15               Oběd

13:15 – 14:00               Zvládání časové tísně II.

14:00 – 14:45               Nakládání s volným časem