Informace k projektu ,,Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji"

Milí klienti a osoby se zrakovým postižením hledající práci,

ráda bych Vás informovala, že od 1.5. 2012 zahájilo TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.  dvouletý projekt ,,Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“. Tento projekt stejně jako projekt minulý (již ukončený), nabízí opět celou řadu zajímavých aktivit, do kterých se můžete zapojit a rozvíjet své schopnosti, dovednosti, znalosti týkající se pracovního uplatnění. Hlavním cílem projektu je poskytnout zrakově postiženým lidem komplexní podporu při hledání zaměstnání a vytvořit konkrétní pracovní místa na volném trhu práce.

Na co se můžete těšit? V rámci projektu budou například nabízeny níže uvedené aktivity:

1. Workshop ,,Jak na to“

V současné době je naplánováno, že proběhnou dva workshopy a to v prostorách TC v Šumperku a v Olomouci. Workshopy proběhnou formou osobního setkání s úspěšně zaměstnanými osobami se zrakovým postižením, půjde o předávání osobních zkušeností týkajících se pracovního uplatnění.

2. Exkurze u zaměstnavatelů

Jsou naplánovány jednodenní stáže u zaměstnavatelů, půjde o seznámení účastníků projektu s fungováním firmy. Máme v plánu exkurze v sociální firmě Ergones a v InternetPoradně v Olomouci, a rovněž se budeme snažit vycházet ze zájmu účastníků projektu.

3. Individuální profesní plánování

V rámci této aktivity jsou opět klientům nabízeny dvě pracovní diagnostiky (diagnostika vlastních schopností a dovedností ,,Květina kariéry“ a diagnostika připravenosti pro výkon povolání ,,Testy kompetencí“). Nově je v rámci této aktivity zařazena tvorba portfólií profesní dráhy, která budou obsahovat např. tyto dokumenty: životopis, pracovní diagnostiky, motivační dopis…apod., záleží na individuální domluvě s klientem.

4. Kurzy bezbariérového přístupu v IT oblasti

Tato aktivita bude nabízet individuální 20 hodinové kurzy výuky práce na PC.

5. Kurzy klíčových kompetencí

Projekt bude opět nabízet vzdělávací kurzy, na které se můžete těšit od podzimu roku 2012. Kurzy se budou věnovat následujícím tématům:

-          Motivace, vůle, hodnoty jedince a jejich vliv na hledání zaměstnání

-          Komunikační a prezentační dovednosti

-          Kurz písemné komunikace

-          Efektivní time management

-          Návrat do práce a týmová spolupráce

-          Pracovní právo

6. Kvalifikace na operátory audiopřepisu

V rámci projektu bude klientům nabídnut kurz zaměřený na zácvik práce s vytvořeným novým SW, nácvik rychlého psaní, práce s audiozáznamem a hlasovým výstupem PC současně. Dále pak na gramatiku, nácvik efektivní kontroly pravopisu a tzv. zkratkopis při rychlozápisu.

7. Job club

Tato aktivita je již známa z předchozího projektu, klienti a ostatní zájemci z řad zrakově postižených osob mohou opět využívat PC na regionálních střediscích v Olomouci, v Prostějově, v Přerově a v Šumperku pro vyhledávání pracovních nabídek, pro práci s e-mailem s pracovními portály jako např. www.prace-zp.cz apod. Rovněž budou opět probíhat ,,tematicky“ zaměřené Job cluby.

V rámci projektu budou rovněž nově vytvořena pracovní místa pro zrakově postižené osoby.

V případě Vašeho zájmu, jakýchkoliv dotazů, nás můžete kontaktovat.

 

Regionální středisko Olomouc

Mgr. Hana Křupalová

Heyrovského 35, 779 00 Olomouc

tel. 583 034 528

e-mail: krupalova@tyflocentrum-ol_cz

 

Regionální středisko Prostějov

Zuzana Znojilová

Kostelecká 17, 796 01 Prostějov

tel. 588 188 368

e-mail: znojilova@tyflocentrum-ol_cz

 

Regionální středisko Přerov

Mgr. Dagmar Staňková

Čechova 2, 750 00 Přerov

tel. 583 034 527

e-mail: stankova@tyflocentrum-ol_cz

 

Regionální středisko Šumperk

Leona Šabršulová

8.května 22, 787 01 Šumperk

tel. 588 508 059

e-mail: sabrsulova@tyflocentrum-ol_cz