Co mi dávají Projekty TyfloCentra Olomouc, o.p.s.

Milí návštěvníci stránek Burzy práce,

touto cestou bych se chtěl s Vámi podělit o své zkušenosti s projekty TC Olomouc.
Klientem TC Olomouc, regionálního střediska Prostějov, jsem se stal v roce 2010, kdy jsem se dozvěděl o projektu Podporovaného zaměstnávání v Olomouckém kraji. Od té doby se mi změnil život. Začal jsem se úplně jinak dívat na svět. Do doby,  než jsem se dozvěděl o tomto projektu,  jsem na sobě nepracoval, nezajímal jsem se o nic, jen jsem seděl a hleděl doma. Ale ode dne, kdy jsem se o tomto projektu dozvěděl, se mi úplně od základu změnil pohled na svět a získal jsem novou chuť do života. Začal jsem krůček po krůčku na sobě pracovat a zúčastňovat se různých kurzů v rámci tohoto projektu,  počínaje počítačovými kurzy, kde jsem si rozšířil znalosti,  kde jsem se naučil vyhledávat na internetu různá data a jak se dávají a různě třídí do různých složek a souborů. Abych se dostal dál, tak jsem absolvoval přípravný kurz na tzv. Tréninkové zaměstnání, kde jsem se naučil lépe pracovat s Wordem, Excelem a dalšími programy využitelnými v pozdější praci -  v tréninkovém zaměstnání. Abych se mohl do tohoto kurzu přihlásit, nejprve jsem musel absolvovat vstupní test, který jsem úspěšně složil.  Následoval přípravný kurz, po kterém následovalo  tříměsíční tréninkové zaměstnání, které mi dalo další chuť snažit se najít práci. Ve vzdělávacích kurzech spojených s tímto projektem jsem se dále zdokonaloval ve svých znalostech, dovednostech, vyjadřování, komunikace s lidmi, jak napsat životopis, jak se oblékat, jak se chovat na pracovním pohovoru, na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy, a další. Po třech měsících tréninkového zaměstnání jsem si řekl, že si zkusím splnit můj velký životní sen, najít si práci na doma. Protože kromě toho, že jsem nevidomý, mám ještě pohybové (tělesné postižení). Práce administrativního pracovníka mě velmi bavila a dala mi nový impuls a povzbuzení do života.

Jako další projekt, kterého se účastním je projekt s názvem ,,Vytváření  pracovních příležitostí  pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji", v rámci kterého se také účastním různých vzdělávacích kurzů a aktivit s tím spojených. V rámci tohoto projektu jsem získal půlroční práci jako administrativní pracovník a prodejce upomínkových předmětů.

Myslím, že účast v těchto projektech je pro klienty velkým přínosem. Doporučuji. Klienti získají nové zkušenosti a dovednosti. Věřím, že se mi někdy do budoucna podaří najít stálé zaměstnání.

Moc Vás všechny zdraví klient TC Olomouc Jakub Vevera