Beseda se zaměstnavatelem zrak. postižených, Hradec Králové

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. Vás srdečně zve na Besedu s ředitelkou Občanského sdružení Vision k projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Královéhradeckém kraji s názvem:

                     Beseda s ředitelkou Občanského sdružení Vision

 Kde:        Tyflocentrum Hradec Králové, Okružní 1135/15 Hradec Králové (prostory Job klubu)

 Kdy:        středa 8. června 2011

 Trvání:    11:00 – 13:00

 Paní Donátová je ředitelkou o. s. Vision, které se mimo jiné zabývá digitalizací odborných textů, literatury a provozem elektronické digitální knihovny. Vytváří vlastní pracovní místa, jakou jsou korektor, digitalizátor černotisku, překladatel z Anglického jazyka atd. Tyto činnosti zrakově postižený vykonává ve své domácnosti. Prostřednictvím besedy s paní Donátovou se dozvíte konkrétní zkušenosti a informace o zaměstnávání osob se zrakovým postižením.

 Těšíme se na setkání!

 Zájem o účast prosím potvrďte na níže uvedené kontakty. Kapacita omezena!                       

 Martina Plná

Tel:  495 523 729

E-mail: plna@tyflocentrum_cz