Aktivity hradeckého Job clubu v květnu a červnu 2011

Job club

Během měsíce května a června proběhly v rámci Job clubu  zajímavé akce. Jednou z nich byla beseda s kosmetičkou paní Lakomou, která proběhla 11. května. Účast byla hojná především z řad žen. Může se zdát, že beseda s kosmetičkou nijak nesouvisí s hledáním zaměstnání, opak je však pravdou. Při hledání zaměstnání jsou důležité nejen naše schopnosti a dovednosti, ale i to jak vypadáme a působíme na ostatní. Účastnice měly možnost si vyzkoušet kosmetické přípravky a triky na zvládání péče o zevnějšek, které paní Lakomá speciálně upravila pro potřeby slabozrakých a nevidomých žen.

učíme se pečovat o pleť

Další akcí Job clubu 8. června byla neméně zajímavá beseda se zaměstnavatelem zrakově postižených a to paní Donátovou, ředitelkou Občanského sdružení Vision. Toto středočeské sdružení se mimo jiné zabývá digitalizací odborných textů, literatury a provozem elektronické knihovny. Vytváří tak vlastní pracovní místa, jako je korektor, digitalizátor černotisku nebo překladatel z cizího jazyka. Výhodou je, že tuto činnost zrakově postižený vykonává ve své domácnosti. Prostřednictvím této besedy se klienti dozvěděli konkrétní informace jaké znalosti a vybavení k výkonu tohoto povolání potřebují, případně kontakty na koho se obrátit se žádostí o práci. Někteří z účastníků využili osobní setkání s paní ředitelkou, aby ji po besedě oslovili s nabídkou svých dovedností, pro některé to byla motivace, že má smysl více zapracovat na vlastní práci s počítačem.

Nejčerstvější zážitek mají klienti z exkurze do Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina v Praze, kde jsme byli s Job clubem 22. června. Klienti měli možnost poznat, jak to na Dědině vypadá a prohlédnout si učebny nebo dílny a zjistit si konkrétní informace o jednotlivých rekvalifikačních kurzech.

Za Job club Martina Plná