Zážitky ze zážitkového semináře

Zážitkový seminář k projektu OPLZZ

Dne 20. dubna 2011 uspořádalo královéhradecké TyfloCentrum již druhý zážitkový seminář k projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Královéhradeckém kraji pro uživatele služeb se zájmem o pracovní uplatnění nazvaný „Trh práce – od omezení k možnostem“.

Sešlo se celkem 12 uživatelů, kteří se chtěli dozvědět něco málo o tom, jak se uplatnit na trhu práce a zároveň získat informace i ze strany zaměstnavatelů, kteří byli našimi hosty. Za SPEKTRU, výrobní družstvo nevidomých, se semináře zúčastnil pan Břetislav Verner, CSc. a za hradecký Úřad práce jeho ředitel, pan Mgr. Martin Horák.

 Na úvod se slova ujala ředitelka TyfloCentra Dáša Balcarová, která všechny přítomné uvítala a novým uživatelům a hostům představila krátce projekt a nabízené aktivity. Poté se všichni přítomní stručně představili a řekli ostatním o svých dosavadních zkušenostech na trhu práce a o svých plánech.

Nejzajímavější částí dopoledního programu bylo vyzkoušení si modelových situací z prostředí přijímacího pohovoru. Jednalo se o dva pohovory, z nichž jeden byl veden tak, jak by to ve skutečnosti být nemělo a druhý tak, jak by se uchazeč měl správně při pohovoru chovat. Vždy jeden z našich hostů se ujal pozice vedoucího přijímací komise, z řad účastníků semináře se 2 dobrovolníci stali členové komise.  Tak trochu „nevděčné“ pozice uchazeček o práci se ujaly pracovnice TyfloCentra a to Lucka Jurniklová a Martina Plná. Poté proběhla mezi všemi účastníky diskuze.

klienti na semináři

Na závěr jsme pro naše hosty připravili malé překvapení v podobě vyzkoušení si indikátorů hladiny v praxi – tj. pokusit se nalít vodu bez rozlití s klapkami na očích.

Jana Soukupová