Tisková zpráva: ZAHÁJENÍ PROJEKTU „VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE V OLOMOUCKÉM KRAJI“

TyfloCentrum Olomouc , o.p.s. se podpoře zaměstnávání zrakově postižených lidí věnuje už od roku 2006. Své služby může mimo jiné realizovat díky podpoře z Evropského sociálního fondu. Prvního května byl zahájen dvouletý projekt, který rozvíjí a navazuje na ty předchozí a zároveň přináší opět něco nového. Hlavním cílem je poskytnout zrakově postiženým lidem komplexní podporu při hledání zaměstnání a vytvořit konkrétní pracovní místa na volném trhu práce. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím individuálního profesního plánování, vzdělávání v oblasti informační techniky a klíčových dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce a nově také aktivní prezentací uchazečů o zaměstnání a spoluprací se zaměstnavateli na vytvoření nových pracovních míst.

Činnosti zaměřené na podporu zaměstnávání jsou poskytovány ve čtyřech regionálních střediscích v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Pracovníci mají již bohatou zkušenost s individuálním přístupem ke svým klientům a mohou dnes nabídnout širokou škálu aktivit, které jim mají pomoci naplánovat svou profesní kariéru a v ideálním případě nalézt zaměstnání. „Součástí projektu bude například motivační workshop, jehož cílem bude specifikovat individuální problémy účastníků ve vztahu k hledání zaměstnání a konfrontovat je s jejich vlastními zdroji nebo setkání s již zaměstnanými osobami se zrakovým postižením. Od těchto setkání si slibujeme, že namotivují účastníky k aktivnímu přístupu k hledání zaměstnání,“ řekl Petr Zavadil, manažer projektu.

Vzdělávací kurzy mají účastníky projektu motivovat, naučit správné komunikaci se zaměstnavatelem a spolupracovníky, ovládat písemnou komunikaci ve firmě, efektivně naplánovat svůj čas ke zvládání pracovních úkolů a orientovat se v pracovním právu. V novém projektu klademe ještě větší důraz na aktivitu a samostatnost klienta a chceme, aby nebyl pouhým pasivním příjemcem podpory. Účastníci projektu budou tak mít možnost vytvořit svou vlastní DVD profesní vizitku, setkat se se zaměstnavateli při exkurzích na pracovišti nebo nabídnout své dovednosti zaměstnavateli na seminářích, určených k aktivní prezentaci uchazečů o zaměstnání. „Díky projektu vznikne celkem 16 pracovních míst pro zrakově znevýhodněné na částečné i plné úvazky. Půjde o rozmanité pracovní pozice – od operátorů PC, přes rukodělné práce, správu areálu až po pozice v moderní oblasti audiopřepisu. Jedná se o přepis audiozáznamů do textové podoby (např. záznamy konferencí, soudní jednání, zápisy z porad velkých koncernů apod.),“ říká Jan Příborský, ředitel TyfloCentra Olomouc.

V rámci projektu hodlá TyfloCentrum nadále spolupracovat zejména s úřady práce, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Tyfloservisem Olomouc a realizovat informační kampaň zaměřenou na osvětu široké veřejnosti.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Mgr. Petr Zavadil, TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.