TISKOVÁ ZPRÁVA regionální středisko Šumperk: Jste zrakově postižení a hledáte zaměstnání?

Sociální pracovnice regionálního střediska TyfloCentra v Šumperku, které vzniklo již v roce 2006, se věnuje lidem se zrakovým postižením. Zejména jde o podporu při hledání vhodného pracovního místa. Díky významné podpoře z Evropského sociálního fondu se mohou lidé se zrakovým postižením v TyfloCentru dále vzdělávat a posilovat své dovednosti, tak aby se mohli lépe uplatnit na trhu práce. Od května 2012 do dubna 2014 byl konkrétně realizován projekt Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Lidé se zrakovým postižením mohou využít jak služeb v pracovněprávní oblasti, tak i aktivit zaměřených na komunikační dovednosti, práci na PC, pravopis, asertivní chování, sestavování strukturovaného životopisu nebo prezentaci své osoby na výběrovém řízení na nečisto. Nedílnou součástí činnosti naší organizace je také oslovování zaměstnavatelů, pořádání exkurzí ve firmách a poskytování asistence u zaměstnavatele na pracovišti. „ V TyfloCentru se scházejí lidé, kteří se díky svému handicapu nemohou uplatit na trhu práce. My jim pomáháme posilovat jejich dovednosti a připravovat je na vhodné budoucí povolání. Sestavujeme s nimi diagnostiky pracovního místa, kterými jsme společně schopni zjistit, jaká práce by jim vyhovovala a kterou jsou schopni díky své zrakové vadě vykonávat“ řekla Leona Šabršulová, sociální pracovnice TyfloCentra.

V loňském roce se podařilo zaměstnat 7 lidí se zrakovým postižením. Díky evropským projektům našlo zaměstnání 5 klientů a dvěma se podařilo uplatnit své dovednosti na otevřeném trhu práce. Dá se říci, že při devítiprocentní nezaměstnanosti v tomto regionu je to veliký úspěch. „Tyflocentrum mi pomohlo zvednout sebevědomí, najít si zaměstnání a začlenit se do kolektivu.“ Řekla Mirka Tomášková klientka TyfloCentra.

Bližší informace poskytne:

Leona Šabršulová, DiS.
sociální pracovnice
TyfloCentrum Olomouc o.p.s.
regionální pracoviště Šumperk
8. května 22, Šumperk, 787 01
tel: 588 508 059, 730 870 769
email: sabrsulova@tyflocentrum-ol_cz
www.tyflocentrum-ol.cz