Středisko podpory zaměstnávání v regionech v roce 2012

Jak už bylo mnohokrát zmíněno služby střediska podpory zaměstnávání (dále jen SPZ) jsou poskytovány ve čtyřech regionech Olomouckého kraje. I když základní poslání, cíl a obsah činností střediska je v podstatě ve všech regionech stejný, najdou se určité rozdíly mezi jednotlivými regionálními středisky, což je dáno především situací na trhu práce v daném městě a zájmem klientů o služby a jejich využívání.

Začátkem roku 2012 skončil dvouletý evropský projekt, který se těšil velkému zájmu mezi klienty a některé znovu motivoval ve zdokonalování oblastí důležitých pro pracovní uplatnění. I po skončení projektu klienti mohli nadále využívat služeb, které SPZ v rámci sociální rehabilitace stabilně nabízí. K naší velké radosti od května 2012 zahájilo TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. nový dvouletý evropský projekt ,,Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“. Tento projekt v některých nabízených aktivitách navazuje na minulý evropský projekt, ale přináší i řadu nových aktivit, například kvalifikační kurz na operátora audiopřepisu, možnost vytvořit si pracovní profesní portfólium aj.

A jak hodnotí rok 2012 jednotlivé pracovnice v regionech? Hanka Křupalová, která již druhým rokem pracuje v Olomouci, vnímá v uplynulém roce největší změnu spojenou se stěhováním do nových prostor na ulici Heyrovského 35, kde současně sídlí i někteří pracovníci sociální firmy Ergones. Právě rozvoj firmy Ergones byl nejviditelnějším úspěchem. Našlo zde pracovní uplatnění několik olomouckých klientů.

Region Přerov je na tom s nabídkou trhu práce velmi špatně. Přerovské firmy v současné době vůbec nemají zájem o nové zaměstnance a spíše snižují stavy pracovníků. Takto situaci popisuje Dáša Staňková, pracovnice přerovského regionálního střediska a uvádí konkrétní příklady klientů, které v dubnu zaměstnala, ale v současnosti jsou znovu bez práce. Pokud se jí v průběhu roku podařilo na trh práce umístit tři klienty, bylo to pouze proto, že jsou placeni z projektu a nutno podotknout, že se jednalo o zaměstnavatele z neziskového sektoru. Druhým dechem Dáša dodává, že klientům spolupráce s TyfloCentrem alespoň něco přinesla.  Některým pracovní zařazení, jiným nové znalosti, nové kontakty a také zlepšení psychického stavu – více sebedůvěry a kladnější pohled na svět a lidi kolem. V Přerově se podařilo vytvořit skupinu zrakově postižených klientů, kteří se na TyfloCentrum s důvěrou obracejí při řešení svých problémů. Nejen paní Staňková, ale i pracovnice ostatních regionů, by si přály v tomto duchu pokračovat a hledat pro naše klienty dobré pracovní uplatnění, a to nejen na dobu trvání projektu.

Také za dobu fungování šumperského regionálního střediska byly realizovány již tři projekty na  podporu zaměstnávání, které od samého začátku zajišťovala Leona Šabršulová.  Tyto projekty umožnily klientům bezplatné vzdělávání např. na počítači, výuku cizích jazyků a dovedností potřebných k hledání a udržení zaměstnání.  Skutečnost je taková, že uplatnění se na otevřeném trhu práce je již několik let v šumperském regionu alarmující. To pociťují samozřejmě nejvíce naši klienti, kteří zaměstnání hledají. V současné době Úřad práce v Šumperku nabízí 27 volných pracovních míst na celý region a z toho jsou jen 2 vyhrazené pozice pro OZP. Proto vesměs šumperská klientela pracuje ve vytvořených chráněných místech. Ročně se podaří zaměstnat 1-2 klienty. I když možnost pracovního uplatnění je minimální, přesto šumperští klienti nezoufají. Dobu nezaměstnanosti tráví sebevzděláváním, což jim umožňuje zdokonalovat se v oblastech, ve kterých se cítí slabí. Je zde i druhá stránka věci. Nejen vzdělávání, ale i volnočasové aktivity, besedy, semináře, exkurze u zaměstnavatelů jim umožňuji skupinové setkávání, které si velmi oblíbili. Jsou rádi, že mohou podiskutovat se sobě rovnými a mohou vzájemně řešit společné problémy svého handicapu. „Šumperští klienti mezi sebou vytvořili skvělou partu, s níž se mi velice dobře komunikuje a pracuje, vzájemně si pomáhají a těší se na sebe, ale nejen oni, i já se vždy na ně těším.“ Říká Leona Šabršulová.

Také v prostějovském regionu, ve kterém působí Zuzka Znojilová,  byl rok 2012 poznamenán hospodářskou krizí a také změnami v příspěvcích pro zaměstnavatele OZP. To vše se projevilo v nabídce volných míst a zejména míst vhodných pro OZP. Alespoň s novým projektem přišla také nabídka volných pracovních míst. Někteří prostějovští  zájemci již prošli aktivní prezentací  před zaměstnavatelem a nyní čekají na  jeho rozhodnutí. Jiní jsou ještě v přípravném kurzu pro vybrané zaměstnání. Středisko Prostějov eviduje za rok 2012 celkem 15 klientů. Jedním z nich je také Jakub Vevera, který svou účast na aktivitách TyfloCentra hodnotí takto: „Klientem TC Olomouc, regionálního střediska Prostějov, jsem se stal v roce 2010, kdy jsem se dozvěděl o projektu Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji. Od té doby se mi změnil život. Začal jsem se úplně jinak dívat na svět. Do doby  než jsem se dozvěděl o tomto projektu jsem na sobě nepracoval, nezajímal jsem se o nic. Jen jsem seděl a hleděl doma. Ale ode dne, kdy jsem se o tomto projektu dozvěděl, se mi úplně od základu změnil pohled na svět a získal jsem novou chuť do života. Začal jsem krůček po krůčku na sobě pracovat, a zúčastňovat se různých kurzů v rámci tohoto projektu.“ Na závěr svého příběhu, popisujícího krátké pracovní zkušenosti,  Jakub dodává: „Myslím, že účast v těchto projektech je pro klienty velkým přínosem. Doporučuji. Klienti získají nové zkušenosti a dovednosti. Věřím, že se mi někdy do budoucna podaří najít stálé zaměstnání.“

Milí čtenáři, máte-li problémy s hledáním zaměstnání a chuť s tím začít něco dělat, s důvěrou  se obraťte na pracovnici ve Vašem regionu:

Olomouc: Mgr. Hana Křupalová, krupalova@tyflocentrum-ol_cz, tel: 583 034 528

Šumperk: Leona Šabršulová: sabrsulova@tyflocentrum-ol_cz, tel: 588 508 059

Prostějov: Bc. Zuzana Znojilova: znojilova@tyflocentrum-ol_cz, tel: 588 507 084

Přerov: Mgr. Dagmar Staňková: stankova@tyflocentrum-ol_cz: tel: 581 735 187

Za středisko podpory zaměstnávání     Mgr. Věra Bartošová