Pozvánka na aktivní prezentaci před zaměstnavatelem Spektra v. d. n.

Datum konání: 29. ledna 2013, ve 12:00

Místo konání: TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

                         I. P. Pavlova 69, 779 00  Olomouc, Vyhlídka – kancelář lektorů VT

Forma: skupinová prezentace před zaměstnavatelem (realizována v rámci projektu „Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“ financovaného z OP LZZ)

Zaměstnavatel: Spektra v. d. n.

Prezentace začíná ve 12:00 hod.

Průběh prezentace:

1.   Prezentace - každý se představí, zejména z pohledu pracovních zkušeností a vzdělání - využití vytvořených portfolií profesní dráhy.

2.   Základní školení BOZP.

3.   Podpis dokumentů nutných pro nástup do zaměstnání.

4.   Organizace zaměstnávání: zakázky, pracovní schůzky, role vedoucího skupiny.

5.   Dotazy.

 

Kontakt: Bc. Eva Vonešová,

                tel.: + 420 585 415 042

                e-mail: vonesova@tyflocentrum-ol_cz

                www.tyflocentrum-ol.cz