Pokračování v realizaci projektu OP LZZ na Vysočině

Ačkoliv máme za sebou polovinu projektu OP LZZ, stále si u nás mohou klienti zvyšovat své kvalifikace, dovednosti a tím zvyšovat své šance na trhu práce.

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. pokračuje v realizaci projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina“, jenž byla zahájena dne 1. února 2010. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Do dnešních dnů organizace, která také poskytuje 3 registrované sociální služby, díky tomuto projektu podpořila prostřednictvím vybraných aktivit 30 osob s těžkým zrakovým postižením.

Tito klienti projektu měli možnost projít různými aktivitami směřující ke zvýšení kvalifikace a poté k nalezení zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se projekt nachází v půlce realizace, zájemci se stále mohou zapojit do Vzdělání zaměřené na zvýšení kvalifikace, jehož prostřednictvím proběhne kurz Telemarketingu, dále stále probíhá diagnostika zaměřená na schopnosti a dovednosti klientů a také na jejich připravenost pro výkon povolání. Aktivity v rámci tzv. Job clubu, kde si klienti pod vedením zkušeného pracovníka zlepšují své schopnosti vedoucí k nalezení zaměstnání, navazují na inovativní prvek Tréninkové zaměstnávání, o nějž je velký zájem. Dále proběhne 2. blok Vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech.

Všechny nabízené aktivity jsou pro klienty bezplatné. V rámci projektu je také všem zájemcům nabízena bezplatná asistence během realizovaných aktivit.

Projekt je zaměřen také na zaměstnavatele, kteří stále využívají Analýzu pracovního místa. Díky této analýze je možné zjistit, zda může být v konkrétní firmě zaměstnána osoba se zrakovým postižením.

Klienty projektu se mohou stát osoby se zrakovým postižením, které mají trvalé bydliště na území kraje Vysočina. Věkové rozpětí zájemců o vstup do projektu je od 18 do 65 let.

uvodni5.png

Novým klientům, kteří se rozhodnou využít naše služby stále máme co nabídnout. Rozpis plánu akcí naleznete níže ke stažení. Na všechny akce vás srdečně zveme.

Rozpis_TCJihlava.xls Rozpis_TCJihlava.xls (28,50 KB)

Více informací naleznete zde:

web: www.tyflocentrumjihlava.cz

email: havlikova@tyflocentrumjihlava_cz

tel: 724 865 566

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.,

U Skály 11,

586 01 Jihlava