Kurz Pracovního práva, Olomouc

Pozvánka na kurz Pracovního práva

Datum konání:           22 – 23. 3. 2011

Místo konání:             Hotel Sigma Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc

Forma:                        Prezenční kurz (obědy a občerstvení je účastníkům hrazeno    z projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji“ financovaného z OP LZZ)

Lektoři:                       Mgr. Markéta Pešťáková

Cíle kurzu:                  Zlepšení znalostí v oblasti pracovního práva a souvisejících právních předpisů včetně aktivní politiky zaměstnanosti a výhod poskytovaných zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se ZP, příprava na podepsání pracovní smlouvy, poskytnutí právní poradny.

Kontakt: Věra Bartošová, tel.: + 420 588 519 706

email: bartosova@tyflocentrum-ol_cz, www.tyflocentrum-ol.cz

Program kurzu:

22. 3. 2011

 

09:00 – 10:30                      Jak pomoci sobě i zaměstnavateli I.

10:30 – 10:45                      Přestávka

10:45 – 12:15                      Jak pomoci sobě i zaměstnavateli II.

12:15 – 13:15                      Oběd

13:15 – 14:45                      Vznik pracovně právního vztahu

14:45 – 15:00                      Přestávka

15:00 – 16:30                      Základní informace o Zákoníku práce a Zákonu o zaměstnanosti

 

23. 3. 2011

 

09:00 – 10:30                      Právní normy související s výkonem zaměstnání

10:30 – 10:45                      Přestávka

10:45 – 12:15                      Sociální dávky a příspěvky I.

12:15 – 13:15                      Oběd

13:15 – 14:00                      Sociální dávky a příspěvky II.

14:00 – 14:45                     Právní poradna I.

14:45 – 15:00                      Přestávka

15:00 – 16:30                      Právní poradna II.